ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา ฟักทอง ข้าวโพด ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราตะวันต้นกล้า เพื่อขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 20 ปี และ กำลังขยายกิจการให้สามารถแข่งขัน ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์

- บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 99/9 ม.4 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
- โทร :  090-9628010 (คุณ ธวัชชัย ) , 02-958-8476-8   ต่อ 108 , 109 หรือ 209

ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการฝ่ายไร่

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 24/01/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
โปรแกรมเมอร์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 24/01/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
พนักงานฝ่ายผลิต

 • จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายวัน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/01/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
ธุรการประสานงานขาย

 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 28/09/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วันที่ประกาศรับ : 17/07/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
พนักงานทั่วไป

 • จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2563
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
นักวิชาการเกษตร (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)

 • จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โฟลเทคซีดส์ จำกัด
 • วันที่ประกาศรับ : 24/01/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
คนงานทั่วไป

 • จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายวัน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 02/08/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
คนงานทั่วไป

 • จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายวัน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/08/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 19/12/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 26/10/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการฝ่ายไร่

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 14/06/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
ช่างกลโรงงาน

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 17/07/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 17/07/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย Seeds stock

 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 17/07/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 17/07/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกการตลาด

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 19/07/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์พืช

 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 19/07/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
โปรแกรมเมอร์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศรับ : 25/08/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 25/08/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 25/08/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
พนักงานทั่วไป

 • จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายวัน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566

ตำแหน่งงาน
พนักงานประจำร้าน (เบเกอรี่ อาหารและเครื่องดื่ม)

 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • ประเภท : รายเดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/10/2566
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2566